14. joulukuuta 2018
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A
 

kiviNeliö.jpg

majaNeliö.jpg

pitkospuutNeliö.jpg

karry.jpg

Suomen luonto ja retkeily.

Retkeilystä, ulkoilusta ja luontopoluista löytyy paljon tietoa netistä.

Reitti 2000:sta voi lukea lisää Viherkehä Wikin sivuilta. 
http://viherkeha.haltia.com/Reitti_2000

Luontoon. fi  sivuilta löydät paljon tietoa luonnossa liikkumisesta, sekä Retkeilyn ABC- oppaan. http://www.luontoon.fi/etusivu

Ympäristöhallinnon sivuilta Ympäristö.fi, löytyy virallisempaa tietoa suomen luonnosta ja eläimistöstä. 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto

veneNeliö.jpg

lampi.jpg


Lakiston Luontopolut


Rinnekoti-Säätiön Lakiston alueelta löytyy neljä luontopolkua, joiden reittipituus vaihtelee 1,5 – 4,3 km väliltä. Luontopoluilta pääsee katsomaan yli satavuotiaita mäntymetsiä, sekapuustometsiä, suomaisemaa ja lampia. Marttiksesta haastateltiin Metsäasiantuntija Pekka Lavonsaloa, miten luontopolkuja lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan kevään aikana.

"Idea uusien luontopolkujen rakentamiseen lähti kehitteille ajatuksesta ottaa Rinnekodin alueella olevia metsiä enemmän virkistyskäyttöön", sanoo Metsäasiantuntija Pekka Lavonsalo.
Luontopolkujen suunnitteleminen ei ole ihan yksinkertainen juttu. On monta asiaa, mitkä tulee ottaa huomioon.  Polkujen tulee olla turvallisia kulkea niillekin, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan maastossa. Aluksi tutkittiin eri reittimahdollisuuksia ja mitä kaikkea tarvitaan luontopolkujen tekemisessä.
ELY-keskukselta haettiin lupaa luonnonpolkujen tekemiseen, sillä kolme polkua, oranssi ja punakeltainen  ja punainen kulkevat ainakin osittain luonnonsuojelualueella. Kun ELY-keskukselta saatiin hyväksyntä, lähti luonnonpolkujen rakentaminen käyntiin.  Etsittiin valmiita polkureittejä, joita voitaisiin hyödyntää. Rinnekoti-Säätiön Aluehuollon Mikko Koivisto ehdotti yhdeksi reitiksi suoreittiä, mikä todettiin hyväksi ideaksi.  On paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan nähneet suoalueita aiemmin.  Polku, joka kulkee Oranssi- väreillä tehtiin vanhoihin jo olemassa olevien vanhojen polkujen reittejä noudatellen.  
"Kylmä talvi auttoi polkujen rakentamisessa", sanoi Pekka Lavonsalo, "sillä Vähä-Majalammessa oli niin paksut jäät, että pitkospuita Oranssiin polkuun saatiin kuljetettua lammen yli".

pitkospuita.jpg

Kuvassa Metsäryhmän väki kuljettaa pitkospuita Lammen jäällä.

Polkujen kunnossapito on jatkuvaa prosessia, ja tarkoitus on ajan kuluessa lisätä polkujen määrää ja kehittää luontopolkujen ympäristöä. Kunnostustyötä ja rakentamista tehdään yhdessä  Metsäryhmän kanssa.

Luontopolkuja voi tulla ihailemaan vaikka asuisi kauempanakin suomessa, sillä Rinnekodin alueelta löytyy Guest House Lakisto, joka mahdollistaa majoittumisen alueelle luonnonpoluista kiinnostuneille. http://www.lakistonpalvelut.fi/fi/majatalo/

Helsingin Rautatieasemalta  kulkee bussilinja 345 Lakistoon Vihdintietä, matkaa noin 26 km.

Lakiston Luontopolut

Kaikki Lakiston luontopolut lähtevät Majamäentieltä. Ne kulkevat jonkin matkaa yhdessä vanhassa kuusimetsässä, mutta eroavat omiksi poluikseen matkan varrella. Polkuja on neljä ja ne on merkitty omalla värikoodillaan siniseksi, punaiseksi, oranssiksi ja keltaiseksi. Sininen polku on pituudeltaan 1,2 km kulkee metsässä loivia mäkiä. Keltainen on 1.6km pitkä ja nousee kallioiden  päälle.  Keltaisen polun mäet ovat paikoitellen aika jyrkkiä. Keltaisen polun pituus on 1,6 km. Metsikkö ja kalliomaisemissa kulkevan polun mäet ovat aika loivia. Punainen polku kulkee kallioilla männikössä ja kulkee läpi Rinnekodin Luonnonsuojelualueen. Polun pituus 0n 2,4 km. Polun mäet ovat paikoitellen aika jyrkkiä. Oranssi polku on 1,2 km kulkee ohi rämeitten suo alueelle. Polulla kuljetaan pitkin pitkospuita ja siellä on nähtävissä vanha turpeen nosto paikka.  Oranssi polku päättyy risteykseen josta pohjoiseen mentäessä pääsee Leirikeskukselle  ja itään mentäessä päästään polun alkupisteeseen.

Rinnekodin luontopolut kulkevat jonkin matkaa yhdessä Reitti 2000 nimisen ulkoilureitin kanssa. Reitti 2000 on 110 km pitkä ulkoilureitti, joka alkaa Helsingin Laaksosta ja kiertää Nuuksion järviylängöllä. Lakistossa se yhtyy muutaman kilometrin matkalla Rinnekodin luontopolkuihin, ja erkanee taas omaksi reitikseen kohti Nuuksiota.