100 ideaa toimintaan

legot.jpg

Tarmolassa järjestettiin asiakkaille ideointityöpaja, jossa käytettiin legoja herättämään luovia ideoita. Työpajassa tavoitteena oli keksiä 100 uutta ideaa toimintakeskus Tarmolan toimintaan - ja tavoitteeseen päästiin. Ohjaajat toimivat tarvittaessa kirjureina ja kirjoittivat asiakkaiden ideoita yksitellen lapuille. Ohjaajat myös auttoivat herättelemään keskustelua toiminnasta ja toiveista. Asiakkaat äänestivät lopuksi kaikista ideointipajassa syntyneistä ideoistaan sellaiset, jotka haluavat viedä eteenpäin.

Ohjaajat osallistuivat myös työpäivän lomassa kehittämistyöpajaan. Työpajassa käytiin läpi asiakkaiden esiin tuomia toiveita ja tarpeita. Asiakkaiden ideoista ohjaajat suunnittelivat pelialustan avulla, miten ideat saataisiin käytäntöön siten, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen ja avun toimintaan osallistumiseen.

Pitkän päivän päätteeksi kävimme läpi ohjaajien ryhmien lopputuloksia. Lopputuloksissa asiakkaiden ideoita oli viety toimintakeskuksen arkeen mahdollisimman monipuolisesti. Suunnittelimme myös toiminnalle lukujärjestyksen, joka aktiivisesti tukee asiakkaiden ideoiden ja toiveiden toteutumista. 

Lopuksi yhdessä kehitimme ideaseinää, joka asetetaan tiloissa keskeiselle paikalle, johon asiakkaat, ohjaajat ja asiakkaiden läheiset voivat ideoida toimintaa ja kirjata toiveitaan. Ideaseinän ideoita käytäisiin läpi aina säännöllisesti ja sen avulla uudistetaan toimintaa aina ajankohtaiseksi.

Teksti: Jenna Ikonen, palvelumuotoilun YAMK-opiskelija

Julkaistu 3.6.2019

Toimintakeskus Tarmola

Porvoossa sijaitsevassa toimintakeskuksessa päiväohjelmaan voi kuulua esimerkiksi kädentaitoprojekteihin osallistumista, leivontaa, liikuntaa, kauppa-asiointiharjoittelua, pelejä ja erilaisia aisti- ja kehoharjoituksia.

Jaa sivu: